เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
11/มิ.ย./2567 : ข่าวสารทั่วไป
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโซง-ดงเจริญ บ้านโซง หมู่ 1 ( 50 / )
    

บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโซง-ดงเจริญ บ้านโซง หมู่ 1


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/พ.ค./2567 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ ( 352 / )
    

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนต

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ค./2567 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดยโสธร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนบ้านโพนสิม หมู่ที่ ( 388 / )
    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดยโสธร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนบ้านโพนส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 444 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 849 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2567 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภาทุกหมู่ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมส ( 823 / )
    

วันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภาทุกหมู่ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( 808 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 790 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567 ( 1073 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567 ( 1065 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร