เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
สายตรงผู้บริหาร  
 

นายชัยวัฒน์  สายสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน                                


 อิเมลล์  : 6350408@dla.go.th

 โทร : 093-8981565

 โทรสาร : 045-979822

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร