ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thongmon.go.th/index.php Fri, 05 Feb 2021 20:47:06 ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=193 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1610722498.jpg

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

1610722498
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=187 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1604324111.jpg

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

1604324111
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2563 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=177 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1599021249.jpg

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2563

1599021249
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เคลื่อนที่บูรณาการร่วมกัน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (AMPHOEYIM MOBILE SERVICE) ประจำปี พ.ศ.2563 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=175 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1597071567.jpg

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เคลื่อนที่บูรณาการร่วมกัน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (AMPHOEYIM MOBILE SERVICE)
ประจำปี พ.ศ.2563

1597071567
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=172 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1594971252.jpg

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลทุ่งมน

1594971252
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=168 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1592452063.jpg

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งมน

1592452063
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ทุ่งมน วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=154 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1584080368.jpg

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ทุ่งมน วันที่ 3-5 มีนาคม 2563

1584080368
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 29 ก.พ.และ 1 มีนาคม 2563 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=153 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1584080212.jpg

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 29 ก.พ.และ 1 มีนาคม 2563 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

1584080212
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันพระเดือนละครั้ง) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 วัดบ้านมะพริก http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=148 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1581995951.jpg

โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันพระเดือนละครั้ง) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 วัดบ้านมะพริก นำทีมโดย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ทำบุญตักบาตร และช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกัน

1581995951
งาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ บริเวณสาธารณประโยชน์หนองบั่ว บ้านมะพริก หมู่ ๕ ตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=131 http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1543812944.jpg

งาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ วันที่  ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ บริเวณสาธารณประโยชน์หนองบั่ว บ้านมะพริก หมู่ ๕ ตำบลทุ่งมน

1543812944