ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thongmon.go.th/index.php Wed, 18 Aug 2021 10:10:09 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=208 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1629254775.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1629254775
การประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=207 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1628227207.jpg

การประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

1628227207
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=205 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1623765344.jpg

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

1623765344
องค์การบิรหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=204 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1621926424.jpg

องค์การบิรหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

1621926424
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตำบลทุ่งมน ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณภายในสำนักงาน และนอกสำนักงาน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=203 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1620824246.jpg

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตำบลทุ่งมน ร่วมกิจกรรม 5 ส  บริเวณภายในสำนักงาน และนอกสำนักงาน

1620824246
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=202 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1620016808.jpg

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

1620016808
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาทางราชการ http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=201 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1618989042.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาทางราชการ

1618989042
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุกู่อูบมุง บ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=200 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1617933422.jpg

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุกู่อูบมุง บ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

1617933422
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=193 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1610722498.jpg

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

1610722498
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=187 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1604324111.jpg

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

1604324111