[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 18/ส.ค./2564 )
    

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

การประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ( 6/ส.ค./2564 )
    

การประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ( 15/มิ.ย./2564 )
    

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ศพด.วัดบ้านโซง
ศพด.วัดบ้านทุ่งมน
ศพด.วัดบ้านโพนสิม
ศพด.บ้านมะพริก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ( 25/พ.ค./2564 )
    

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตำบลทุ่งมน ร่วมกิจกรรม 5 ส บริเวณภายในสำนักงาน และนอกสำนักงาน ( 12/พ.ค./2564 )
    

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตำบลทุ่งมน ร่วมกิจกรรม 5 ส  บริเวณภายในสำนักงาน และนอกสำนักงาน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ( 3/พ.ค./2564 )
    

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาทางราชการ ( 21/เม.ย./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาทางราชการ

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุกู่อูบมุง บ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ( 9/เม.ย./2564 )
    

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุกู่อูบมุง บ้านคูฟ้า ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพประกาศ ( 5/ก.พ./2564 )
    
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ( 15/ม.ค./2564 )
    

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมนสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 127 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร