เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดยนายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงกา ( 8/มี.ค./2567 )
    

วันที่ 7 มีนาคม 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดยนายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน คณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ( 12/ก.พ./2567 )
    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อจัดการขยะเศษอาหารลดปริมาณขยะต้นทางและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ( 12/ก.พ./2567 )
    
วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลทุ่งมน ร่วมให้การต้อนรับ พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยปลั ( 9/ม.ค./2567 )
    
ัวันที่ 25 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะพริก(หลังใหม่) ได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เป็นประธานในพิธี และท่าน จ่าเอกไสว คำภักดี ปลัดองค์การบริหาร ( 3/ม.ค./2567 )
    
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และนายกิตตินันท์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ จัดโครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหา ( 9/พ.ย./2566 )
    
อบต.ทุ่งมนได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" ( 26/ก.ย./2566 )
    

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566อบต.ทุ่งมนได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรไทย สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทย สมุนไพรในท้องถิ่น และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและศึกษาหาความรู้แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยได้ที่ "สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หมู่ 3 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โทร 045-979822

เพิ่มเติม
#1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ท่านยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พลังตำบลถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค ( 21/ส.ค./2566 )
    
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และร่วมกับพี่น้อง ประชาชน ตำบลทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู่3และหมู่7 ได ( 3/ส.ค./2566 )
    
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม โดยมีท่าน ยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ท่านช ( 16/มิ.ย./2566 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 167 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร