เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ข้อบัญญัติ  
 

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2566

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2565

ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564

 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563

 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2559

 ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2558

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร