เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
การประเมินความเสี่ยงทุจริต  
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร