[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน )ประจำปี ๒๕๖๕ #วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของ ( 5 / )
    

ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน )ประจำปี ๒๕๖๕
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน )ประจำปี ๒๕๖๕ #วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของ ( 1 / )
    

ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน )ประจำปี ๒๕๖๕
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 8 / )
    

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 127 / )
    

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่  22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 154 / )
    

วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านนายก อบต.ทุ่งมน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างทุกท่าน ช่วยกันร่วมทำ กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน มีนาคม 2564 (Big Cleaning Day) ภายในอาคารและนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 178 / )
    

วันที่  11 มีนาคม 2565 ท่านนายก อบต.ทุ่งมน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างทุกท่าน ช่วยกันร่วมทำ กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน มีนาคม 2564 (Big Cleaning Day) ภายในอาคารและนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 176 / )
    

วันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ในเหตุวาตภัย ของพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก ( 166 / )
    

วันที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ในเหตุวาตภัย ของพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจ ( 162 / )
    

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ( 151 / )
    

วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร